ИСТОРИЯ

Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“ започва да функционира през 1955 г. като Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с две паралелки, към Второ основно училище, гр. Благоевград. От 1957 г. се обособява като самостоятелна образователна институция. В сегашната сграда се помещава от 1983 г. и тя е построена специално за нуждите на децата с увреждания. От 1 август 2017 година училището се преобразува в Център за специална образователна подкрепа.